Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 23 2018

nieadekwatna
Truth is, I’m a fucking romantic. I’m difficult but I promise - I’m not boring. - Amy Winehouse

September 24 2017

nieadekwatna
4869 8b35
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viamariposas mariposas
nieadekwatna
Ładna kobieta rozmawia głośno i nerwowo w metrze, nagle przerywa i głośno pyta pasażerów:
- Kto z was by mnie zabrał do kina?
Z uśmiechami podnosi się śmiało kilka rąk, niektórzy pytają o której...
Kobieta wraca do rozmowy telefonicznej:
- Słyszysz, palancie? A ty mi obiecujesz 3 dni.
W wagonie oklaski, kobieta chowa twarz w dłoniach, wychodzi na najbliższym przystanku.
— Przed chwilą, Londyn, piccadilly line.
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viamariposas mariposas
nieadekwatna

July 10 2015

nieadekwatna
8198 f6e4
Reposted fromvintage-style vintage-style
nieadekwatna
0410 5d26 500
Reposted fromfelicka felicka viavintage-style vintage-style
nieadekwatna
5582 21b8
Reposted fromvintage-style vintage-style
nieadekwatna
1477 a3f8
Reposted fromvintage-style vintage-style
nieadekwatna
1424 ba06
Reposted fromvintage-style vintage-style viarevalie revalie
nieadekwatna
3970 9915 500
Reposted fromfelicka felicka viarevalie revalie
nieadekwatna
3225 34c6
nieadekwatna
3224 27bf
nieadekwatna
3222 81fd
nieadekwatna
3220 7679
nieadekwatna
3217 1883
nieadekwatna
3208 ef73
nieadekwatna
3205 214f
nieadekwatna
3199 b8b3
nieadekwatna
3196 72c5
nieadekwatna
3192 bd3c
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...